Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2018- 30. juni 2019

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr

Annet: Omfattes ikke av frikortordningen.

Du må betale for dette selv om du har frikort:

 • Forsendelse av henvisninger, journalkopi og lignende kr 59
 • Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
  • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 62 kr
  • Spirometri, EKG, anoskopi, enkel sårskift m.m 93 kr
  • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 131 kr
  • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 177 kr