Konsultasjon

Konsultasjoner kan bestilles på denne nettsiden, pr. telefon eller ved oppmøte. Øyeblikkelig hjelp konsultasjoner kan kun bestilles ved oppmøte eller pr. telefon samme dag.
Viktig info:
- Timebestilling er kun mulig hos den fastlegen man er registrert hos.
- Det er ikke mulig å bestille dobbeltimer uten avtale med legen.