Konsultasjon

Konsultasjoner kan bestilles i selvbetjeningsmodulen besoklegen.no, via helsenorge.no, pr. telefon eller ved oppmøte. Øyeblikkelig hjelp konsultasjoner kan kun bestilles ved oppmøte eller pr. telefon samme dag. Konsultasjon hos vikar kan kun bestilles via selvbetjening eller telefon.
Viktig info:
- Timebestilling er kun mulig hos den fastlegen man er registrert hos.
- Det er ikke mulig å bestille dobbeltimer uten avtale med legen.