Leger

*Magnus Wold Hultgren – Spesialist i allmennmedisin (vikar for Arild Kaisen)

 

*Linn Mari Vatsvåg – Spesialist i allmennmedisin

 

*Hege Svangtun – Spesialist i allmennmedisin

 

*Lilian Mortensen Stokkeland – Spesialist i psykiatri.

Faglig profil: Psykoterapeutisk behandling/samtaleterapi/utredning og behandling av angst- og depresjonstilstander og andre psykiske lidelser utenfor psykosespekteret.

Tlf: 51 88 49 60 (telefontid kl. 12.00 – kl. 12.30). Henvisninger mottas fra fastlege/psykolog.