Ansatte

Bekkefaret Legesenter er et legefellesskap med tre fastleger med tilsammen ca. 4150 listepasienter. Psykiater Lilian Mortensen Stokkeland jobber også sammen med oss. Foruten legene, består staben vår av tre dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.